Na poziv rukovodstva Regionalne kancelarije MFDCKiCP za Evropu, u periodu od 27-30.10.2019. godine delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u sastavu generalni sekretar mr Rajko Lazić, koordinator Hitnog apela gosp. Aleksandar Panić i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent generalnog sekretara g-đica Žaklina Ninković je boravila u posjeti Regionalnoj kancelariji MFDCKiCP za Evropu u Budimpešti. Predsjednik DCK BiH gosp. Husein Kličić je, iz objektivnih razloga, bio spriječen da predvodi delegaciju tokom ove značajne posjete.
Tom prilikom vođeni su opsežni razgovori sa najvišim rukovodstvom gosp. Elkhanom Rahimovom, v.d. regionalnog direktora i g-đom Seijom Tyrninoksa, zamjenikom v.d. regionalnog direktora vezano za stratešku podršku MFDCKiCP za strukturu DCK BiH ka daljem jačanju institucionalih i operativnih kapaciteta DCK BiH za humanitarnu akciju, u kojima je ponovno potvrđena bezrezervna podrška Društvu CK BiH u odgovoru na migracijsku krizu kao i aktivnosti na realizaciji Razvojnog plana DCK BiH 2019-2021. godine.

Takođe je održan niz sastanaka sa programskim timom Regionalne kancelarije MFDCKiCP za podršku u realizaciji Hitnog apela kretanje stanovništva u BiH, koji čine: šef Odjeljenja za pripremljenost na katatasrofe i krize, reakciju i oporavak g-đa Seval Guzelkilinc, menadžer operacije Hitnog apela g-đa Indira Kulenović, koordinator za zdravstvo i njegu dr Davron Mukhamadiev, viši službenik za programe zdravstvo i starenje g-đa Aneta Trgachevska, menadžer za komunikacije g-đa Corinne Ambler, viši službenik Odjeljenja za partnerstva i razvoj resursa g-đa Eszter Bakonyvary-Koos, viši službenik Odjeljenja za globalne operacijske nabavke gosp. Goran Boljanović kao i predstavnici Odjeljenja za finansije. Kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti pružanja humanitarne pomoći ranjivim migrantima i izbjeglicama, kao i lokalnom stanovništvu u potrebi u Bosni i Hercegovini, tokom sastanaka je iskazana potpuna podrška hitnoj operaciji koju sprovodi Društvo CK BiH kroz produženje Hitnog apela do 08. decembra 2020. godine.

Tokom sastanka mreže PERCO, dana 28.10.2019. godine takođe je održana dvosatna panel sjednica na temu trenutne situacije u BiH, na kojoj je gosp. Aleksandar Panić imao veoma zapaženu prezentaciju na temu pružanja odgovora DCK BiH na migracijsku krizu. Nakon ovog sastanka, na inicijativu prisutnih sestrinskih nacionalnih društava, održan je još jedan sastanak na kome su pored sestrinskh nacionalnih društva prisustvovali i predstavnici MFDCKiCP i Kancelarije CK pri EU.

Dana 29.10.2019. godine upriličena je kurtoazna posjeta Ambasadi BiH u Mađarskoj, gdje je delegaciju DCK BiH i zamjenika v.d. regionalnog direktora MFDCKiCP za Evropu primila Nj.E. Biljana Gutić-Bjelica, ambasador BiH. Tom prilikom razgovaralo se na temu migracijske krize u BiH, kao i o predstojećoj 33. Međunarodnoj konferenciji CKiCP u decembru 2019. godine u Ženevi.

Istoga dana organizovana je prijateljska posjeta sjedištu Mađarskog Crvenog krsta/križa u Budimpešti gdje su delegaciju DCK BiH primili predsjednik dr. Zsigmond Göndöcs, generalni direktor gosp. Istvan Kardos i šef za međunarodnu saradnju g-đa Alice Szel.