Treća edukacija u okviru projekta ”Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina” održana je u Mostaru 29.01. 2020. u Srednjoj Medicinskoj školi. Domaćin događaja je bio Crveni križ Grada Mostara a učesnicima su se obratili predstavnici DCKBIH, CKFBIH I HWI. I ovaj put, edukatorica je bila Prim, Dr Nusreta Kepeš koja je na vrlo pristupačan način, prilagodivši metodologiju prezentiranja srednjoškolskoj dobi ,uspjela da pobudi zainteresovanost I aktivnost učenika.

Ovoj edukaciji je prethodila edukacija u Brčkom , koja je održana u Hotelu Jelena, 26.11.2019. uz podršku Vlade Brčko distrikta, čiji predstavnici su uložili napor da se sve realizuje na najbolji mogući način. Volonteri /učesnici su bili učenici srednje Medicinske škole, predstavnici Udruženja penzionera I drugih organizacija koje se bave starijim osobama, žene 50+ sa Biroa za zapošljavanje I drugi. Edukaciju je vodila ekspertica za ovu oblast, prof. dr. Nusreta Kepeš. Svi polaznici su dobili certifikat o učešću u edukaciji.