posjeta efa delegacije italijanskog crvenog krsta 3

Dana 26.04.2017. godine u posjeti Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) boravio je gosp. Michele Rezza Sanchez, šef Delegacije Italijanskog Crvenog križa (ITCK) za Europu i Centralnu Aziju sa sjedištem u Podgorici (Crna Gora).

Cilj posjete je bio monitoring Druge faze projekta obnove zgrade DCK BiH, čiji je donator bilo sestrinsko društvo ITCK. Ispred DCK BiH, na radnom sastanku održanom u sjedištu DCK BiH prisustvovali su g-din Branko Leko,generalni sekretar, g-đica Azra Bričić, finansijski menadžer i g-đica Žaklina Ninković koordinator za međunarodnu saradnju i asistent generalnog sekretara, gdje se takođe razgovaralo o implementaciji projektnih aktivnosti uz finansijsku podršku ITCK, te o mogućoj saradnji organizacija ITCK i DCK BiH na lokalnom nivou. Nakon sastanka upriličena je posjeta zgradi DCK BiH. G-din Michele Rezza Sanchez je izrazio zadovoljstvo što je ITCK doprinjeo stvaranju uslova za preseljenje DCK BiH u njegovo istorijsko sjedište i efikasnije obavljanje humanitarnog mandata, te je čestitao menadžmentu i rukovodstvu DCK BiH na velikom postignuću. Tim povodom je i zvanično upućen poziv ITCK za prisustvo na svečanosti koja će biti upriličena prigodom useljenja Stručne službe DCK BiH u svoju zgradu.