prezentacija i poziv na partnerstvo undp 2

Dana 02.08.2017. godine u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u Sarajevu je održan sastanak predstavnika DCK BiH sa predstavnicom UNDP BiH.

Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali glavni sekretar gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog sekretara g-đica Žaklina Ninković, a ispred UNDP BiH prisustvovala je g-đa Slađana Bundalo, projektni službenik sa sjedištem u predstavničkoj kancelariji UNDP-a u Banja Luci.

Na sastanku su razmijenjene informacije o aktivnostima koje provode DCK BiH, na osnovu Zakona o DCK BiH, i UNDP BiH u oblasti smanjenja rizika od poplava u BiH, te je razgovarano o mogućnostima saradnje na projektima koje provodi UNDP u BiH, uz podršku međunarodnih donatora.

Tokom razgovora je posebno predstavljen projekat „Integriranje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“, koji se provodi od 2015-2020. godine, sa ciljem da se pruži podrška vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske aktivnosti otpornije na klimatske promjene. U okviru ovoga projekta ključne aktivnosti su: integrisanje rizika od poplava u pravni okvir, prenos novih tehnologija i jačanje institucionalnih kapaciteta, povećanje otpornosti rizičnih kategorija stanovništva.  

Takođe je tom prilikom najavljena objava javnog poziva UNDP BiH za strukture na lokalnom nivou vezano za aktivnosti u okviru projekta 2018. godine koje će se odnositi na treninge, kao i vježbu za sve institucije koje prve pružaju odgovor u situacijama poplavnog događaja i drugih katastrofa (Civilna zaštita, Crveni krst/križ, vatrogasci, policija i druge), te je upućen poziv na partnerstvo strukturi DCK BiH u predstojećim aktivnostima na nivou lokalnih zajednica.

Glavni sekretar DCK BiH je potvrdio da će DCK BiH dostaviti u UNDP BiH zaključke sa održanih radionica i treninga na nivou BiH sa stečenim znanjem nakon poplava iz 2014. godine, kao  i Regionalnog sastanka rukovodstva nacionalnih društava jugoistočne Evrope na temu regionalne saradnje u katastrofama, te da će informacije sa sastanka biti dostavljene strukturi DCK BiH, uz posebnu preporuku da UNDP BiH održi i pojedinačne sastanke sa generalnim sekretarima entitetskih organizacija, CKRS i CK FBiH, kao i sa sekretarom Crvenog križa/krsta Brčko distrikta BiH.