medjunarodni kamp atlantis 1

Ovogodišnji Međunarodni kamp ''ATLANTIS XIII'' održan je u periodu od 18-25.07.2017. godine, u Larnaki (Kornos), na Kipru. Glavni organizatori ovog događaja bili su Nacionalno društvo Crvenog krsta/križa Kipra i Centar za saradnju na Mediteranu.

Učesnici kampa bili su volonteri iz 23 mediteranske zemlje (Albanija, Alžir, Andora, Belgija, Hrvatska, Egipat, Francuska, Grčka, Italija, Liban, Libija, Izrael, Monako, Maroko, Palestina, Portugal, Srbija, Španija, Sirija, Tunis, Crna Gora, Kipar i Bosna i Hercegovina). Predstavnice Nacionalnog društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine bile su Marina Marković iz Orašja i Danijela Grbić iz Banjaluke.

Na svakodnevnim radionicama bilo je prisutno oko 50 volontera koji su radili na razmjeni mišljenja, iskustava i ideja o poboljšanju rada Nacionalnih društava zemalja iz kojih dolaze.

Nakon ceremonije otvaranja kampa, predstavljena je društvena igra „EuropAlien“, koju su osmislili i realizovali volonteri iz Portugala. Predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca su realizovali radionice o inovacijama, problemima i rješavanju istih te unapređenju rada Nacionalinh društava i pravovremenom djelovanju organizacija u iznenadnim dešavanjima u budućnosti.

Osim toga, predstavljen je i ''YABC'' program (Youth as Agents of Behavioural Change - Mladi u Pokretu), te radionica ''Vještine vođe'' (Liderstvo). Svi učesnici, podijeljeni u 2 grupe su učestvovali na obje radionice. U zavisnosti od izbora, svi su imali priliku da aktivno učestvuju i na preostale dvije radionice -  ''Psiho-socijalna podrška'' i ''Inovacije i volonterizam''. Osim pomenutih radionica, učesnici su, podijeljeni u grupe, imali zadatak da osmisle i predstave aktivnosti za Društvenu mobilizaciju, kroz nekoliko oblasti: vizuelna umjetnost, sport, muzika, ples, gluma.

Tokom tri večeri prikazivane su prezentacije o radu svih Nacionalnih društava zemalja učesnika kampa, uključujući i prezentaiju o radu Centra za saradnju na Mediteranu.

U večernjim aktivnostima organizovana je igra upoznavanja, interkulturalno veče, “Volonter koji želim postati – promjena koju želim napraviti“, te posljednje veče ceremonija zatvaranja uz kulturno – umjetničko društvo sa Kipra. Jedan dan bila je organizovana ekskurzija u Pafos, na Afroditine stijene, Limasol. Organizovana je i posjeta Centru (pri Crvenom krstu/križu) za rad sa djecom koja imaju teškoće u kretanju i razvoju u Limasolu.