sastanak sa predstavnicima unhcr bih 2

Na inicijativu glavnog sekretara Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) dana 04.08.2017. godine u sjedištu DCK BiH u Sarajevu održan je radni sastanak sa kolegama iz UNHCR-a gosp. Olivierom Mouquet-om, rukovodiocem operacija UNHCR-a za BiH, g-đom Gordanom Stojnić, savjetnicom službenika za program i šeficom Odjela za operacije i gosp. Darkom Sučićem, saradnikom na kontroli projekata.

Sastanku su, ispred DCK BiH prisustvovali glavni sekretar gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog sekretara g-đica Žaklina Ninković.   

U uvodnom dijelu sastanka glavni sekretar DCK BiH još jednom je uputio zahvalnost predstavnicima ove partnerske organizacije koji su se  pridružili svečanosti povodom useljenja u dijelom obnovljenu zgradu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, održanoj u Parlamentarnoj Skupštini BiH dana 14.07.2017. godine. Takođe je ukratko predstavljen proces dosadašnje obnove zgrade DCK BiH, koja je 2009. proglašena nacionalnim spomenikom kulture i koju će DCK BiH nastavljati obnavljati fazu po fazu, uz pomoć i na dobrobit svih u Bosni i Hercegovini i šire.

S obzirom na to da je prethodni sastanak bio održan 2015. godine, na vrhuncu regionalne migrantske krize, pokrenuta je ideja da se istraži mogućnost za saradnju koja ne bi bila izazvana samo vanrednim situacijama. Stoga se na sastanku razgovaralo o trenutnim aktivnostima i potencijalnoj saradnji koja se odnosi na sve kategorije osoba kojima pomaže UNHCR, a ne samo na izbjeglice, kao i o modalitetu dugoročnije saradnje između DCK BiH i drugih agencija UN-a u BiH. Tom prilikom pomenuta je mogućnost potpisivanja Sporazuma o saradnji ili Memoranduma o razumijevanju sa UNHCR-om, koji će se od 2018. godine u svom mandatu više orijentisati ka jačanju kapaciteta institucija vlasti i drugih organizacija, te je potvrđena opredijeljenost UNHCR-a za predaju određenog inventara i opreme Društvu Crvenog krsta/križa BiH da ima na raspolaganju u slučaju potrebe.

Nakon sastanka predstavnici UNHCR-a su obišli i neobnovljeni dio zgrade DCK BiH (prostor bivšeg kina „Sutjeska“, javne kuhinje, prostora gdje su se vršile edukacije iz prve pomoći...), čija obnova se planira u narednom periodu.