konferencija unfpa 1

Konferencija "Stigmatizacija preživjelih u seksualnom nasilju vezanom za sukob: angažman i odgovornost civilnog društva za ublažavanje stigme u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine " održana je dana 04.10.2017. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, u organizaciji Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine Konferenciji je prisustvovao gosp. Branko Leko, glavni tajnik.

U uvodnom dijelu Konferencije najavljeno je da će pilot-projekat biti implementiran u Goraždu i da će to biti prilika da u maloj zajednici stigmatizirane osobe, koje su preživjele seksualne torture, dobiju podršku te će biti organizovane brojne aktivnosti koje će imati za cilj destigmatizaciju.

U uvodnoj sjednici prisutnima su se obratili ministarka za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine g-đa Semiha Borovac, specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a o seksualnom nasilju u sukobu g-đa Pramila Patten, predstavnik UNFPA u Bosni i Hercegovini g-đa Doina Bologa i Nj.E. Edward Ferguson, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

G-đa Semiha Borovac je tom prilikom ocijenila da je potrebno mnogo otvorenije i sa više vještina prići rješavanju pitanja stigmatizacije preživjelih žrtava, jer smatra da svi snose dozu odgovornosti za to, budući da se na vrijeme nije pristupilo destigmatizaciji.

G-đa Pramila Patten pojasnila je da stigma i šteta koja nastaje kao njena posljedica ne nestaje, stoga neće izostati podrška za napore koji se u BiH čine da bi se ublažila stigmatizacija, posebno kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje žrtava torture.

G-đa Doina Bologa mišljenja je da je predugo bilo lakše promovirati prava žrtava izvan zemlje nego unutar nje, a ovi preživjeli žive u sramoti, marginalizirani su i zanemareni, ali sada će oni biti primjer kako se boriti za uspostavljanje kontrole nad vlastitim životom i moći će to učiniti uz pomoć integrisanog pristupa tom pitanju.

Nj.E. Edward Ferguson istakao je da je u toku izrada plana kojim se nastoji pomoći preživjelim žrtvama seksualnog nasilja da prevaziđu samokrivnju te da se radi s njima i njihovim porodicama, ali i zajednicama kako ih okolina više ne bi osuđivala nego pružila potrebnu podršku.

Nakon ključnih obraćanja, uslijedila je prezentacija Programa za ublažavanje stigmatizacije za Bosnu i Hercegovinu, koji je izrađen na osnovu Ankete o stigmatizaciji osoba koje su preživjele seksualno nasilje u sukobu u BiH te konsultacije s građanima koju je UNFPA provela 2015. godine.