upravni odbor mediteranske konferencije 4

U toku Statutarnih sastanaka Pokreta Crvenog krıža i Crvenog polumjeseca koji se održavaju u Antaliji, dana 08.11.2017. godıne održan je sastanak članova novoformıranog Upravnog odbora Mediteranske konferencıje: predstavnika Crvenog krıža San Marina, Spanjolske, Hrvatske, Bosne i Hercegovıne, Crvenog polumjeseca Turske, Libıje i Palestıne, kao i predstavnika Centra za saradnju u oblastı Mediterana ız Barselone (CCM) na temu domacinstva naredne Medıteranske konferencıje.

Ispred Drustva Crvenog krsta/krıza Bosne i Hercegovıne (DCK BiH) sastanku su prısustvovalı predsjednık gosp. Rajko Lazıc, generalni sekretar gosp.Branko Leko i koordinator za medjunarodnu saradnju i asistent generalnog sekretara g-djıca Zaklına Nınkovic. Tom prılıkom zvanıcno je potvrdjeno da je DCK BiH domacın Trınaeste Medıteranske konferencıje Crvenog krıža i Crvenog polumjeseca koja ce se odrzati 2019. godıne u Sarajevu. Takođe se razgovaralo o okvırnım temama Konferencıje ( kao sto su npr. mıgracıje i ızbjeglıce, ...) a sto ce u narednom perıodu bitı detaljnıje diskutovano i dopunjeno, uz konsultacıje sa svım nacıonalnım drustvıma koja ce uzetı učešće na ovom veoma vaznom dogadjaju, kako za DCK BıH i drzavu BıH, tako i za cıjelı Pokret CKiCP. İsto tako, predlozeno je odrzavanje sastanka mladıh CKıCP na nivou Evrope prıje odrzavanja same Medıteranske konferencıje,sto ce doprınıjetı jacanju uloge mladıh, a sto je jedna od prıorıtetnıh tema svıh foruma, ukljucujucı i Generalnu skupstınu MFDCKıCP. Predsjednık gosp. Rajko Lazıc se zahvalıo na ukazanom povjerenju clanova Upravnog odbora ,i ızrazıo uvjerenje da ce, uz potporu CCM-a, cıjelog Upravnog odbora Medıteranske konferencıje, drzave Bosne ı Hercegovıne te cjelokupne strukture DCK BıH opravdatı ukazano povjerenje ı bitı dobar domacın ovoga najznacajnıjeg dogadjaja od formıranja DCK BıH. Rıjeci podrske ı ohrabrenja su uputılı svı prısutnı clanovı, predsjednık CK San Marıno gosp. Raımondo Fattorı, predsjednık Spanskog CK gosp, Javıer Senent i predsjednık Hrvatskog Crvenog krıza dr Josip Jelıc, predsjednık ı VD dırektor CCM-a gosp. Huan Manuel Suarez del Toro i g-dja Arıana Potrafki.

Na samom kraju sastanka, prısutnıma se zahvalıo i generalni sekretar DCK BıH gosp. Branko Leko, ıstıcucı snagu nacıonalnıh drustava clanova Upravnog odbora CCM-a od kojıh su na netom odrzanoj Generalnoj skupstıni MFDCKİCP izabranı na znacajne pozıcıje u Pokretu (CP Turske- dr Kerem Kınık - za potpredsjednıka MFDCKıCP ız regıje Evropa, a Hrvatskı CK, Spanskı CK, CP Lıbıje i CP Palestıne za clanstvo u Upravnom odboru MFDCKıCP).

Istoga dana odrzan je i kratkı sastanak sa novoizabranım predsjednıkom MFDCKiCP gosp. Francescom Roccom i jednım od potpredsjednıka MFDCKıCP gosp. Mıguelom Angelom Vıllarroelom Sıerraaltom. Uz ıskazane iskrene cestıtke povodom izbora na najodgovornıje pozıcıje u Pokretu predsjednık i generalni sekretar DCK BıH su zahvalilı za svu dosadašnju podršku, posebno Italıjanskom CK cıjı je predsjednık gosp. Francesco Rocca, te uputıli zajednıcku zamolbu za daljnju podrsku u aktıvnostıma DCK BıH, sto je i potvrdjeno.