forum o odrzivom poslovanju 1

Dana 06.12.2017. godine je u Sarajevu, u prisustvu brojnih predstavnika vladinih institucija, poslovne i akademske zajednice, nevladinog sektora i medija, održan Coca-Colin Forum o održivom poslovanju. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) Forumu je prisustvovao glavni tajnik gosp. Branko Leko.

Na Forumu je predstavljen prvi lokalni Izvještaj o održivom poslovanju Coca-Cole HBC B-H Sarajevo u 2016. godini.

Gosp. Leko je, tokom susreta upriličenog sa glavnom direktoricom Coca-Cole HBC u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini g-đom Ružom Tomić-Fontana, izrazio zahvalnost na dosadašnjoj saradnji između DCK BiH i Coca-Cole HBC B-H, a naročito tokom i nakon katastrofalnih poplava 2014. godine i za donaciju novogodišnjih porodičnih paketa socijalno ugroženima povodom predstojećih praznika. Tom prilikom posebno je iskazana obostrana želja za nastavak buduće saradnje.

U okviru Foruma pokrenut je i dijalog o značaju održivog poslovanja kompanija za ekonomski i socijalni napredak bosanskohercegovačkog društva.