Nakon sastanka članova novoformiranog Upravnog odbora Mediteranske konferencije održanog tokom Statutarnih sastanaka Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u novembru 2017. godine u Antaliji, gdje je potvrđeno da je Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) domaćin Trinaeste Mediteranske konferencije 2019. godine, zvanično je dostavljena informacija iz Centra za saradnju u oblasti Mediterana iz Barselone (CCM) da je predsjednik DCK BiH gosp. Rajko Lazić novi predsjednik Upravnog odbora Mediteranske konferencije, a ispred DCK BiH članovi Upravnog odbora su glavni tajnik gosp. Branko Leko i koordinator za za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković.

Novoformirani Upravni odbor Mediteranske konferencije čine delegati sljedećih nacionalnih društava:

• Nacionalno društvo domaćin 13. Mediteranske konferencije: Bosna i Hercegovina
• Nacionalno društvo domaćin prethodne Mediteranske konferencije: San Marino
• Članovi Mediteranskih nacionalnih društava koja su u Upravnom odboru MFDCKiCP: Hrvatska, Italija, Libija, Palestina, Španija i Turska.

Centar za saradnju u oblasti Mediterana je domaćin Stalne kancelarije za praćenje Mediteranskih konferencija nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Stalna kancelarija dostavlja nacionalnim društvima koja su domaćini Konferencije pravilnik Konferencije, koji je odobren od strane članova Upravnog odbora.