komsije pomazu prve 3

Sastanak Implementacijske grupe inicijative nacionalnih društava jugoistočne Evrope “Komšije pomažu prve” je održan u periodu od 24-26.01.2018. godine u Zagrebu i Tuheljskim Toplicama, Hrvatskoj, a na istom su učestvovali predstavnici nacionalnih društava Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Rumunije i Srbije, kao i predstavnici Regionalne kancelarije za Evropu MFDCKiCP.

Ispred DCK BiH na sastanku su učestvovali gosp. Branko Leko, glavni tajnik i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika.

Prvi sastanak, organizovan u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog CK, je bio fokusiran na identifikovanje potrebe mogućeg proširenja DRIS-a (Informacionog sistema za odgovor na katastrofe) da bi se na najbolji način zadovoljile potrebe nacionalnih društava u regiji Evrope kao i na rad sa informacijama (posebno vezano za migracije), a takođe je prezentovana i tema Zdravstvo u hitnim situacijama. Potom je uslijedila dvodnevna radionica u Tuheljskim Toplicama na kojoj su učesnici imali priliku prezentovati svoja iskustva u djelovanju u katastrofama, te je zajednički urađeno detaljno planiranje i podjela zadataka vezano za prijavu na upravo objavljeni poziv za prijedloge projekata za prevenciju i pripravnost od strane Mehanizma Civilne zaštite EU.