upravljanje rizicima od katastrofa 1

Kancelarija Švajcarskog Crvenog krsta/križa (ŠCK) u BiH je organizovala finalnu radionicu pripreme nove faze projekta „Upravljanje rizicima od katastrofa na nivou mjesnih zajednica u BiH“ dana 30.01.2018. godine u Tuzli.

Na radionici su učestvovali predstavnici strukture DCK BiH: organizacija Crvenog krsta/križa - partnera u prvoj projektnoj fazi - Šamac, Orašje i Brčko distrikt BiH i predstavnici najvišeg nivoa menadžmenta kao i koordinatori ispred sjedišta DCK BiH, CKFBiH i CKRS, te kolege ŠCK iz BiH i sjedišta u Bernu. Novi projekat ima za cilj da stanovništvo u regijama koje su izložene rizicima od prirodnih nepogoda bude dobro zaštićeno pravovremenim i efikasnim odgovorom dobro pripremljenog DCK BiH i lokalnih vlasti.

Tokom radionice održan je i radni sastanak glavnog tajnika DCK BiH gosp. Branka Leka i koordinatora za međunarodnu saradnju i asistenta glavnog tajnika DCK BiH g-đice Žakline Ninković sa koordinatorom za programe sjedišta ŠCK g-đom Aleksandrom Papis i šefom Kancelarije ŠCK u BiH g-đom Mihelom Hinić vezano za planirane aktivnosti na polju međunarodne saradnje dva sestrinska nacionalna društva u toku 2018. godine (poziv za prisustvo visokih predstavnika ŠCK kao donatora na predstojećoj svečanosti povodom postavljanja fasade na zgradu DCK BiH u Sarajevu, kao i posjeta delegacije DCK BiH sjedištu ŠCK u drugoj polovini 2018. godine).