okvirni sporazum o saradnji 3

U prostorijama delegacije MKCK u Bosni i Hercegovini dana 06.02.2018. godine održan je radni sastanak na kojem su sudjelovali gosp. Željko Filipović, šef delegacije MKCK u BiH, g-đa Zorica Lučić, odgovorna osoba za saradnju sa ND ispred MKCK i gosp. Branko Leko, glavni sekretar DCK BiH.

Na sastanku je predstavljen pregled budžeta MKCK za 2018. godinu u iznosu od 204.648,00 KM koji će biti stavljen na raspolaganje strukturi DCK BiH za sprovođenje aktivnosti u sklopu programa: Institucionalni razvoj, Služba traženja, Informisanje i diseminacija, te Upozoravanje na opasnost od mina.

Uz Okvirni sporazum o saradnji između DCK BiH i MKCK koji se odnosi na period od dvije godine (2018.-2019.) potpisana su i dva aneksa (o Usklađenosti i Upravljanje odnosom), te Sporazum o finansijskim procedurama.

Tokom dužeg i konstruktivnog razgovora, glavni sekretar gosp. Branko Leko je zahvalio na dugogodišnjoj uspješnoj saradnji i podršci koju MKCK preko DCK BiH pruža u korist najugroženijeg stanovništva u zemlji uz punu finansijsku odgovornost koja postoji između dvije institucije. Također je pozvao MKCK da nastavi sa podrškom i lobiranjima u svakoj mogućoj prigodi, jer još uvijek uloga i značaj Crvenog križa/krsta nisu na adekvatan način prepoznati na nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (što uključuje i najviši nivo).

Šef delegacije MKCK u Bosni i Hercegovini gosp. Željko Filipović je potvrdio punu opredjeljenost institucije koju predstavlja da nastavi i u narednom periodu finansijski podržavati DCK BiH sa njegovom strukturom, naglašavajući da je podrška za 2018. godinu i povećana u odnosu na prethodnu, ali i jednako važnim naglasio ulogu MKCK za zagovaranjem i lobiranjem kako unutar, tako i van Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi posebno je naglasio važnim činjenicu da će u najskorije vrijeme DCK BiH od MKCK u potpunosti preuzeti, imati na raspolaganju i upravljanju bazu podataka o svim nestalim osobama iz Bosne i Hercegovine.

Uz čestitke upućene glavnom sekretaru i Predsjedništvu DCK BiH, pozvao je na nastavak daljnjeg institucionalnog jačanja, daljnju pravnu konsolidaciju, ne propustivši važnim naglasiti nedavni događaj i partnerstvo sa UNHCR-om koje je rezultiralo vrijednom donacijom DCK BiH, ali još više njegovim pozicioniranjem u zemlji u slučaju prirodnih katastrofa, kriznih situacija, …

U posljednjem dijelu sastanka, kada se detaljnije pričalo o pitanju prijenosa podataka o nestalim osobama od MKCK u DCK BiH na sastanku se priključila i g-đa Dijanela Rajkić, odgovorna osoba u MKCK za obnavljanje porodičnih veza i podršku porodicama nestalih osoba, te je ista prezentirala do sada urađene aktivnosti, naredne korake, odnosno dinamički plan ovog procesa, moguće načine, odnosno prijedloge saradnje po ovom pitanju.