sastanak sa pomocnikom ministra sigurnosti bih 1

Temeljem inicijative glavnog tajnika DCK BiH dana 16.02.2018. godine u Ministarstvu sigurnosti BiH u Sarajevu održan je sastanak predstavnika strukture Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) sa gosp. Marijanom Baotićem, pomoćnikom ministra sigurnosti BiH.

Ispred strukture DCK BiH sastanku su prisustvovali: Glavni tajnik gosp. Branko Leko, sekretar CK BD BiH gosp. Denis Šehanović, sekretar CK KS g-đa Enaida Višo, koordinatori za pripremu i odgovor na katastrofe CKFBiH gosp. Senadin Kumro i CKRS g-đa Gordana Ostojić, koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika DCK BiH g-đica Žaklina Ninković.

Cilj sastanka je bio informiranje strukture DCK BiH o povećanom broju registriranih ilegalnih prelazaka građana iz zemalja poput Sirije, Afganistana, Libije, Pakistana, Maroka i Alžira u BiH (tražitelji azila, ilegalni migranti koji najvećim dijelom nisu registrirani), koji se, prema operativnim informacijama ministarstva sigurnosti BiH, najviše odvija preko Crne Gore, odnosno Srbije, a kako bi se ostvarila još bolja suradnja i pružila podrška od strane DCK BiH u okviru njegovog humanitarnog mandata.

Tom prilikom gosp. Baotić je potvrdio da će se radi na izradi plana i program mjera iz oblasti azila u nadležnosti ovoga Ministarstva koji će biti dostavljen Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje. Takođe je potvrdio opredjeljenost da DCK BiH sa svojom strukturom treba biti prvi partner Ministarstvu sigurnosti BiH kada je riječ o logističkoj podršci u humanitarnoj oblasti.
Gosp. Branko Leko se pozvao na sastanak održan sa gosp. Baotićem dana 22.12.2017. godine i iskazao zahvalnost na potvrđenom partnerstvu sa DCK BiH, što je u skladu i sa Zakonom o DCK BiH. Takođe je potvrdio spremnost strukture DCK BiH da se državi stave na raspolaganje njeni kapaciteti u odgovoru na migrantsku krizu (u prvom redu dodatno aktiviranje kapaciteta kuhinja Crvenog križa/krsta – na poziv Ministarstva), i ostaloga u skladu sa mogućnosti i prema potrebi i procjeni novonastale situacije, te da će se u Ministarstvo sigurnosti BiH dostaviti informacije o logističkim stavkama na raspolaganju.

Ukoliko se ukaže potreba u planu je i upućivanje apela Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca sa pozivom za podršku.
Tom prilikom je ponovo potvrđena spremnost i potreba za stalnom koordinacijom i redovnom razmjenom informacija između Ministarstva sigurnosti BiH i DCK Bi, ali i Graničnom policijom BiH.