Društva Crvenog krsta/križa BiH u saradnji sa Crvenim križom Federacije BiH uputilo je donaciju Crvenom križu Unsko-Sanskog kantona u vidu: 36 paketa higijene, 132 para čizama, 150 komada ćebadi i 130 podmetača. Navedena humanitarna roba je namjenjena za pomoć Crvenom križu Unsko-Sanskog kantona za građane pogođene snježnim padavininama i poplavama u periodu februar-mart 2018. godine. Organizacija Crvenog križa Unsko-sanskog kantona je u skladu sa procjenom potreba općinskih organizacija Crvenog križa na terenu izvršila raspodjelu navedenih humanitarnih roba.

  •  36 paketa higijene,
  • 132 para čizama,
  • 150 komada ćebadi i
  • 130 podmetača.

Navedena humanitarna roba je namjenjena za pomoć Crvenom križu Unsko-Sanskog kantona za građane pogođene snježnim padavininama i poplavama u periodu februar-mart 2018. godine. Organizacija Crvenog križa Unsko-sanskog kantona je u skladu sa procjenom potreba općinskih organizacija Crvenog križa na terenu izvršila raspodjelu navedenih humanitarnih roba.