Radionica za izradu Plana za djelovanje u vanrednim situacijama DCK BiH je održana u periodu od 26-28.03.2018. godine u Brčkom, a domaćin Radionice je bio Crveni krst/križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Na Radionici je Radna grupa sačinjena od koordinatora za pripremu i odgovor na katastrofe CKRS, CKFBiH i CKBDBiH, sekretara OOCK Stanari te koordinatora za međunarodnu saradnju i asistenta glavnog tajnika DCKBiH, a uz superviziju Švajcarskog Crvenog krsta/križa i MFDCKiCP i podršku Delegacije MKCK u BiH, izradila finalnu verziju dokumenta. Nakon što proces odobravanja te usvajanja od strane Predsjedništva DCK BiH bude završen, ovaj dokument će postati zvanični i obavezujući Plan za djelovanje u vanrednim situacijama u čitavoj strukturi DCK BiH i isti će biti dostavljen svim nadležnim ministarstvima i odjeljenjima, kao i ostalim bitnim akterima u oblasti zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini. Pored toga, Plan za djelovanje u vanrednim situacijama DCK BiH će biti dostupan i svim komponentama Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca preko informacionog sistema MFDCKiCP.