Dana 04.04.2018. godine u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine je održan sastanak sa g-đom Anastasiom Akimovom, menadžerom za poslovni razvoj Kompanije „Connectik Global Technologies Ltd.”, sa sjedištem u Londonu, Velikoj Britaniji koja nudi rješenja informacionih i komunikacionih tehnologija skrojena za nacionalna društva Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, privredne komore, Ujedinjene nacije, vlade, preduzeća i druge organizacije.

 Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali predsjednik gosp. Rajko Lazić, glavni tajnik gosp. Branko Leko, finansijski menadžer g-đica Azra Bričić i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković.
Tokom sastanka predstavljeni su mandat, struktura i programske aktivnosti DCK BiH, kao i aktivnosti na obnovi zgrade sjedišta DCK BiH – nacionalnog spomenika kulture.

Tom prilikom Društvu CK BiH je predstavljena Kompanija „Connectik Global Technologies Ltd.”i njeni proizvodi, te ponuda za korisničku mobilnu aplikaciju, koju već koriste nacionalna društva Crvenog krsta/križa u 12 zemalja, a koja omogućava nacionalnim društvima Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca da mobilišu resurse, prikupljaju prihode, kao i za informisanje i aktiviranje volontera i članova.

Takođe je potvrđeno da je ova kompanija na sastanku održanom u novembru 2015. godine dobila punu podršku generalnog sekretara MFDCKiCP za uvođenje ove aplikacije za nacionalna društva Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca širom svijeta.