IX državno takmičenje „Misli Mine“ ekipa osnovnih škola iz programa Upozoravanje na opasnost od mina Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine održano je 20.04.2018. godine u prostorija Gradske organizacije Crvenog krsta Banja Luka. Su-organizator takmičenja je bila GOCK Banja Luka.


Takmičenje je organizovano i održano u skladu sa opštim propozicijama. Na takmičenju su učestvovale pobjedničke ekipe sa entitetskih takmičenja.

Žiri je bio u sastavu od tri člana: Ivana Grujić, predsjednik žirija – DCKBiH, Tatjana Bojinović, član žirija – BHMAC, i Milisav Pantić, član žirija – CZRS.

Dr Milan Latinović, član Predsjedništva DCKBiH zvanično je otvorio takmičenje. Takmičarima i gostima obratila se i g-đa Zorica Lučić ispred MKCK.

Pobjednik ovogodišnjeg takmičenja bila je ekipa OŠ „Petar Kočić“ Kravica iz Bratunca, ali su svi učesnici pokazali visok nivo znanja, što će doprinijeti njihovom sigurnom ponašanju u minski ugroženim područjima.

PLASMAN EKIPA:
Prvo mjesto je osvojila ekipa O.Š „Petar Kočić“ – Kravica - Bratunac
Drugo mjesto je osvojila ekipa O.Š „Vuk Karadžić“ – Višegrad
Treće mjesto je osvojila ekipa O.Š „Druga osnovna škola“ Ilidža - Hrasnica

Ekipe iz O.Š „Podorašje“ – Srebrenik, O.Š „Husein ef. Đozo“ – Goražde i O.Š „Sutjeska“ – Modriča osvojile su isti broj bodova na takmičenju i podjelile se četvrto mjesto.

IX državno takmičenje Misli Mine učenika osnovnih škola je realizovano uz finansijsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa – delegacija u Sarajevu.

Ekipama i školama koje su osvojile prvo, drugo i treće mjesto su uručene vrijedne nagrade, medalje, pehari i diplome, a svim učesnicima zahvalnice za učešće na takmičenju.