Pod predsjedavanjem predsjednika DCK BiH mr. Rajka Lazića dana 26.04.2018. godine na Ilidži je održana 16. Sjednica Predsjedništva DCK BiH na kojoj su pored članova Predsjedništva učestvovali: Generalni sekretar gosp. Branko Leko, Finansijski menadžer g-đica Azra Bričić I Koordinator za međunarodnu saradnju i asistent Generalnog sekretara g-đica Žaklina Ninković.


U sklopu tačaka Dnevnog reda donesene su slijedeće odluke, zaključci, usvojene informacije:

- Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u strukturi DCK BiH proslijediti prema Skupštini DCK BiH;
- Usvojen prijedlog Izvještaja o radu DCK BiH za 2017. godinu;
- Usvojen prijedlog Finansijskog izvještaja DCK BiH za 2017. godinu;
- Usvojen prijedlog Plana rada DCK BiH za 2018. godinu;
- Usvojen prijedlog Finansijskog plana DCK BiH za 2018. godinu;
- Verifikovana Odluka o prijenosu sredstava Hrvatskom Crvenom križu;
- Usvojen prijedlog Odluke o prijenosu sredstava na humanitarni telefon;
- Verifikovana Odluka o potpisivanju Memoranduma o razumjevanju između DCK BiH i Palestinskog Crvenog polumjeseca;
- Verifikovana Odluka o formiranju organizacionog odbora Državnog takmičenja “Misli mine”;
- Donesena Odluka o podršci u obnovi izgorjele kuće radnika CK RS-a;
- Prihvaćena Informacija o aktivnostima na obnovi zgrade DCK BiH u Sarajevu – Nacionalnog spomenika;
- Prihvaćena Informacija o aktivnostima iz oblasti međunarodne saradnje;
- Prihvaćen Projektni ugovor sa Švicarskim Crvenim križom “Izgradnja institucionalne pripremljenosti DCK BiH u oblasti pripreme i odgovora na prirodne i druge katastrofe, 2018.-2020. U Bosni i Hercegovini”;
- Prihvaćena Informacija o potpisivanju Okvirnog sporazuma o saradnji između DCK BiH i MKCK-a –Delegacija u BiH uz anekse (o usklađenosti i upravljanju odnosom);
- Prihvaćena Informacija o Sporazumu o finansijskim procedurama između DCK BiH i MKCK-a – delegacija u BiH;
- Načelno podržan prijedlog za izmještanje Galerije Frederic Maurice u zgradu DCK BiH (uz očitovanje Odbora za imovinu i Skupštine DCK BiH).