Delegacija DCK BiH u sastavu predsjednik gosp. Rajko Lazić, glavni tajnik gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković je učestvovala na 10. Evropskoj regionalnoj konferenciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca održanoj u periodu od 02-04.05.2018. godine u Alma Ati, Kazahstanu.

Tom prilikom delegacija DCK BiH je dala doprinos i aktivno učestvovala u radu tri radne grupe na tri pod-teme Konferencije: 1) Samoodrživost, 2) Suradnja i koordinacija unutar Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (CKiCP) i 3) Migracije, a takođe je održano i nekoliko bilateralnih sastanaka sa delegacijama nacionalnih društava CK Švajcarske (predsjednica g-đa Annemarie Huber-Hotz i šef Odjeljenja za međunarodnu suradnju za Aziju i Evropu gosp. Jürg Frei), CK Španije (predsjednik gosp. Havier Senent García i generalni koordinator gosp. Antoni Bruel i Carreras), CP Katara (šef za međunarodnu suradnju dr. Fawzi Oussedik), CP Kazahstana (predsjednik dr. Yerkebek Kambarovich Argymbayev) kao i zvanični sastanci održani sa predsjednikom MFDCKiCP gosp. Francesco Rocca, potpredsjednikom za Evropu MFDCKiCP dr Kerem Kinik, direktorom Zone za Evropu MFCKiCP g-dinom Simonom Missiriem, sastanak sa predstavnicima sjedišta MKCK u Ženevi (g-đa Sophie Marie Goyet Čelebić i gosp. Patrick Vial) kao i sastanak održan sa šefom Sekretarijata Stalne komisije CKiCP gosp. Yves-Jean Duméril. Tokom boravka u Kazahstanu ostvareni su i značajni kontakti sa sestrinskim nacionalnim društvima CK Hrvatske, CK Makedonije, CK Crne Gore, CK Srbije, CK Bugarske, CP Turske, CK Albanije.

Takođe je održan i zvanični sastanak nacionalnih društava CK regije jugoistočne Evrope gdje je DCK BiH pristupilo potpisivanju Sporazuma o suradnji u okviru mreže „Komšije pomažu prve“. Kao jedan od najznačajnijih ishoda Konferencije održane pod nazivom „Akcija-uticaj-promjena“ je donošenje Obaveza iz Alma Ate, koje zajedno sa Deklaracijom mladih iz Biškeka (sa XXIII Koordinacijskog sastanka mladih Evrope) daju smjernice za dalji rad i nastojanja nacionalnih društava CKiCP u Evropi u ispunjavaju humanitarnog mandata i pružanju pomoći ranjivim kategorijama ljudi u skladu sa Osnovnim principima Pokreta CKiCP.