Organizacija Crvenog križa ovih dana obilježava svoje značajne datume, Svjetski dan Crvenog križa – 8. maj, u znak rođenja Anri Dinana, osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kada počinje i Sedmica Crvenog križa, koja traje od 08 – 15. maja.

Za strukturu Društva Crvenog krsta/križa BiH obilježavanje ovih datuma predstavlja najveću i najznačajniju tradicionalnu aktivnost koja se realizira na nivou cijele Bosne i Hercegovine.
Ove godine nastavljamo da na Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kroz temu "Svuda za sve“ slavimo snagu i rezultate naše globalne mreže, kao i doprinos osoblja Crvenog križa i oko 14 miliona volontera.
Kroz različite aktivnosti koje su najavljene na konferenciji za štampu koja je održana 07.05.2018.godine u prostorijama DCKBiH trudićemo se da proširimo razumijevanje javnosti o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ističući raznolikost našeg rada i univerzalnost našeg pristupa. Koristićemo jednostavan poziv za akciju da podijelimo jedan od najuniverzalnijih simbola – osmijeh – što je ujedno i naš ovogodišnji slogan na nivou Pokreta CK i CP.

Osmijeh je univerzalni znak sreće i zadovoljstva. Za volontera to znači dobro obavljen posao. Za nekoga pogođenog krizom, to može značiti da je neko spreman i voljan da pomogne. Želimo da iskoristimo snagu ovog simbola da proslavimo posvećenost i utjecaj Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i njihovih volontera i osoblja.

U povodu Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca upućujemo iskrene čestitke svim volonterima, članovima, aktivistima, uposlenicima i suradnicima i zahvaljujemo im na posvećenosti u ispunjavanju humanitarne misije najstarije, najveće i najbrojnije humanitarne organizacije.