U periodu od 27-28.04.2018. godine koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika DCK BiH je boravila u posjeti Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH (CK BDBiH).

Tom prilikom prisustvovala je sastanku koji je sekretar CK BDBiH održao sa koordinatorom za međunarodnu saradnju sjedišta Norveškog Crvenog krsta/križa i osobljem i volonterima distrikta Sogn og Fjordane Norveškog Crvenog krsta/križa, sa kojim je CK BDBiH ostvarivao uspješnu saradnju u bratimljenju tokom prethodnih devet godina. Cilj ovog sastanka je bio da se uradi evaluacija saradnje na projektima bratimljenja, a takođe se vodio i razgovor o saradnji ova dva ogranka u budućnosti, gdje će fokus saradnje nakon zvaničnog završetka ovog projekta biti u oblasti rada sa mladima Crvenog krsta/križa, migracijama kao i u još nekim oblastima (djelovanje u katastrofama). Svi prisutni su visoko ocijenili saradnju ostvarenu na projektima bratimljenja, koja je omogućila obostrano učenje i razmjenu iskustava što sve predstavlja dobru osnovu za dalji razvoj CK BDBiH i DCK BiH u cjelini.