U cilju razvijanja plana akcije i ostalih dokumenata radi upućivanja zahtjeva za aktiviranje DREF-a (hitni fond za humanitarnu pomoć) prema Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP), a u vezi sa migrantskom i izbjegličkom krizom koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu, Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) je organizovalo niz sastanaka kako bi se dobile relevantne informacije u okviru provođenja sveobuhvatne procjene na terenu:

- Sastanak sa gosp. Medžidom Lipjankićem, šefom Sektora za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH održan dana 31.05.2018. godine u prostorijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u Sarajevu.
- Sastanak sa gosp. Ivom Ramljakom, načelnikom Sektora za readmisiju, prihvat i smještaj stranaca i gosp. Murisom Selimovićem, šefom odsjeka za readmisiju održan dana 31.05.2018. godine u prostorijama Službe za poslove sa strancima u Sarajevu.
- Sastanak sa g-đom Zoricom Lučić, koordinatorom za saradnju sa članicama Pokreta i gosp. Elmirom Camićem, zamjenikom šefa Delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa u BiH održan dana 31.05.2018. godine u prostorijama Delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa u Sarajevu.
- Sastanak sa gosp. Marijanom Baotićem, pomoćnikom ministra sigurnosti BiH održan dana 31.05.2018. godine u prostorijama Ministarstva sigurnosti BiH u Sarajevu.

Informacije sa sastanaka, kao i informacije dobijene prilikom procjene urađene na terenu (Sarajevo, Mostar i Bihać) će se koristiti za zahtjev za najhitnije artikle pomoći od strane MFDCKiCP kako bi DCK BiH moglo nastaviti da pruža tople obroke, kao i higijenske stavke za migrante i izbjeglice u već određenim prostorima za smještaj od strane države.