Predstavnici zemalja regiona na sastanku koji je održan 07.06.2018.godine u Sarajevu usvajanjem zajedničkih zaključaka definirali su buduće korake koje treba poduzeti u zajedničkom suočavanju sa problemom migracija.
Sastanku pod nazivom “Suočavanje s izazovima mješovitih migracija u regiji - Sigurnosni i humanitarni aspekti”, koji su organizirali Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, prisustvovali su predstavnici Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Grčke te međunarodnih institucija i agencija koje se bave problemima migranata.

U svjetlu trenutnih migracionih izazova s kojima se suočava region, ministri i predstavnici država koje se nalaze na ovoj ruti analizirali su trenutnu situaciju o ovoj oblasti te su se obavezali da će zajedničkim akcijama sprečavati nezakonite migracije, krijumčarenje, kao i trgovinu ljudima.

Također, zaključeno je da je neophodna sistematska registracija migranata, dosljedna provedba bilateralnih sporazuma o readmisiji i organiziranje zajedničkih letova za povratak stranaca.
Postavljene ciljeve neophodno je i uspješno provoditi kako bi se regija što uspješnije borila protiv nezakonitih migracija i kako ne bi postala svojevrstan „hot spot“ za nezakonite migrante, što bi moglo dovesti do velikih humanitarnih, političkih i sigurnosnih problema.

Na sastanku je također razgovarano o humanitarnom aspektu migracijskih kretanja te je ukazano da su se zemlje regiona u nedavnoj prošlosti suočile sa velikim migracijama i zbog toga trebaju pokazati poseban senzibilitet i human odnos prema migrantima koji tranzitiraju ovim područjem.

Na sastanku se obratio glavni tajnik DCKBiH g-din Branko Leko sa porukom: „Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine provodeći svoj zakonski mandat, priznato i ovlašteno da na osnovu Ženevskih konvencija (I-IV) od 12. kolovoza/augusta 1949. godine i njenih dopunskih protokola I i II od 10. srpnja/jula 1977. godine kako u ratu tako i u miru i za vrijeme elementarnih i drugih nepogoda, vanrednih stanja, sukladno načelima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti stavilo se na raspolaganje vlastima u pružanju pomoći sve većem broju migranata, tražitelja azila,... sa svim svojim resursima u dvije Entitetske organizacije, Brčko Distriktu BiH, 10 kantonalnih/županijskih, 12 gradskih i 131 općinskoj/opštinskoj organizaciji Crvenog križa/krsta, a u skladu sa mandatom i misijom“.