Širom svijeta 14. jun se obilježava kao Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Cilj obilježavanja ovog važnog datuma je podiznje svijesti o potrebama za sigurnom krvi i krvnim pripravcima zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi. Istovremeno cilj je i iskazivanje zahvalnosti dobrovoljnim davaocima krvi za njihovu humanu gestu spašavanja ljudskih života.


Krv je važno sredstvo, kako za planirane tretmane tako i za hitne intervencije. Ona može pomoći da pacijenti koji boluju od neizliječivih bolesti žive duže i kvalitetnijim životom, a neophodna je pri kompleksnim medicinskim i hirurškim intervencijama. Krv je neophodna i pri zbrinjavanju povrijeđenih u hitnim slučajevima, iznenadnim nesrećama (prirodnim i drugim nesrećama, oružanim sukobima i slično). Ona ima nezamjenjivu ulogu u spašavanju života trudnica i novorođenčadi.

Kompletna struktura Crvenog križa u Bosni i Hercegovini radi na promoviranju dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog davanja krvi, a akcije organizira u saradnji sa nadležnim transfuzijskim službama. U strukturi Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta Republike Srpske će se i ove godine održati tradicionalni entitetski susreti dobrovoljnih davalaca krvi kojim povodom će se podjeliti prigodna jubilarna priznanja (za 50, 75 i 100 i više davanja krv), a sličnu aktivnost provodi i Crveni križ/krst Brčko distrikta BiH.
14. jun je i dan kada su mnoge organizacije Crvenog križa u strukturi zakazale provođenje akcija dobrovoljnih davalaca krvi te im na ovaj način upućujemo čestitku kao i svim sadašnjim i budućim dobrovoljnim davaocima krvi.

“Budi tu za nekog drugog. Daruj krv. Spasi život”