Dana 12.06.2018. godine u Sarajevu je održan sastanak predstavnika Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) sa predstavnicima nevladine organizacije Hilfswerk Austria International - sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.

Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali glavni tajnik gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković, a ispred Hilfswerk Austria International prisustvovale su direktor za Bosnu i Hercegovinu g-đa Suzana Jašarević i finansijski menadžer g-đa Enaida Hadžić.

Tom prilikom su razmijenjene informacije o saradnji pokrenutoj na projektima od zajedničkog interesa, te je potpisan Memorandum o razumijevanju između DCK BiH i Hilfswerk Austria International u BiH.