U period od 15. – 18.07.2018. godine na poziv upućen od strane DCK BiH u višednevnoj posjeti sjedištu DCK BiH, ali i obilasku izbjegličkog centra u Salakovcu kod Mostara, te sastanka u CK F BiH, boravili su predstavnici Međunarodne Federacije društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP-a) - Zona za Evropu sa sjedištem u Budimpešti (Mađarska) g-đa Henriett Koos (osoba zadužena za praćenje DREF-a – Hitnog fonda za humanitarnu pomoć) i gosp. Aleksandar Sekulić (zadužen za finansije i monitoring), te predstavnik Italijanskog Crvenog križa (ICK) za Balkan sa sjedištem u Podgorici gosp. Flavio Ciriaci.

Tokom posjete održano je više sastanaka u sjedištu DCK BiH u Sarajevu i to redom: gosp. Aleksandar Sekulić sa v.d. koordinatorom za pripremu i odgovor na katastrofe gosp. Nemanjom Zekić i finansijskim menadžerom g-đicom Azrom Bričić gdje je detaljno predstavljen DREF, te načini izvještavanja, pravdanja sredstava,…

U nastavku posjete održan je sastanak predstavnika MFDCKiCP-a sa generalnim sekretarom DCK BiH gosp. Brankom Lekom koji je zahvalio MFDCKiCP-u na podršci DCK BiH i njegovoj strukturi u odgovoru na povećani priliv migranata u BiH, te zamolio da se nastavi sa praćenjem stanja sa migrantima u BiH jer su kapaciteti strukture DCK BiH mali, nedovoljni za dugotrajniji odgovor bez podrške kako domaćih, tako i inostranih partnera, sestrinskih nacionalnih društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca. Također je goste upoznao i sa upućenim dopisima, kao i odgovorima na poziv za pomoć pojedinih nacionalnih društava (Švicarski Crveni križ, Crveni polumjesec Ujedinjenih arapskih emirata, Italijanski Crveni križ, Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog polumjeseca Turske,…).

Po završetku sastanka su dužnosnicima MFDCKiCP-a u nastavku razgovora su se pridružili i gosp. Flavio Ciriaci (ICK), te g-đa Stephanie Woldenberg (UNHCR). Gosp. Ciriaci je upoznao domaćine o donaciji koju je pokrajinski Crveni križ Lombardije (Italija) već uputio Crvenom križu Grada Bihaća (posredstvom CK F BiH), ali i naglasio da je ICK spreman pomoći DCK BiH u podršci u radu sa migrantima (slanje volontera, podrška u humanitarnim robama, posuđu,…) što će se u Italiji najozbiljnije analizirati i pokušati čim prije pomoći.
G-đa Stephanie Woldenberg je predstavila aktivnosti UNHCR-a u BiH, ali i cijeloj regiji, naglasila je ozbiljnost situacije, te pozvala na daljnju podršku DCK BiH naglasivši važnost partnerstva između DCK BiH i UNHCR-a koje će se i dalje nastaviti.

Gosp. Leko sa saradnicima je zahvalio sagovornicima te ih upoznao o narednim planiranim aktivnostima podsjetivši na planirani sastanak sa članicama Pokreta koje djeluju u BiH.