U periodu od 27-30.09. 2018.godine u Dunaujvarošu, Mađarska održana je međunarodna kompleksna simulacija zaštite i spašavanja u organizaciji Mađarskog Crvenog krsta/križa. Cilj vježbe je da se podignu kapaciteti za djelovanje, kroz praktičan rad, u nacionalnim društvima – učesnicima vježbe. Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine je učestvovalo na vježbi sa 14 učesnika, koji su bili raspoređeni u tri tima: 2 tima za prvu pomoć i sanitetsko zbrinjavanje, tim za pretragu terena, te tim za pružanje psihosocijalne podrške. U vježbi su, pored domaćina CK Mađarske, i DCK BIH, učestvovali još i timovi CK Srbije, Hrvatske, Slovačke, Bugarske i Ukrajine. Pored njih, na vježbi su učestvovali i različiti akteri zaštite i spašavanja, poput mađarske vojske, policije, civilne zaštite i vatrogasaca.

Čitava vježba je pokazala veliku snagu koju Pokret Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca ima u odgovoru na katastrofe, ali je i dalo priliku timovima iz strukture DCK BIH da rade u međunarodnom okruženju. Timovi DCK BiH su bili vrlo zapaženi i pokazali su vrlo zavidan nivo vještine i spremnosti.