Pod predsjedavanjem Predsjednika mr. Rajka Lazića u Bihaću je dana 30.10.2018. godine održana 18. sjednica Predsjedništva DCK BiH.
Pored članova Predsjedništva DCK BiH sjednici je prisustovao i Glavni tajnik gosp. Branko Leko, financijski menadžer g-đica Azra Bričić, koordinator za međunarodnu suradnju g-đica Žaklina Ninković, Generalni sekretar CK F BiH gosp. Namik Hodžić, Predsjednik i Sekreatar Crvenog križa Grada Bihaća gosp. Abdulah Budimlić i gosp. Selam Midžić, te u jednom djelu predstavnik IOM-a u Bihaću gosp.Vladimir Mitkovski.
Nakon što su predstavnici Crvenog križa grada Bihaća, te podpredsjednik DCK BiH gosp. Husein Kličić predstavili aktivnosti i probleme sa kojima se suočavaju, očekivanja od rukovodstva i strukture DCK BiH, ostalih domaćih i međunarodnih organizacija, od strane Predsjedništva DCK BiH iskazana je zahvalnost volonterima i profesionalcima Crvenog križa Grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona na višemjesečnoj skrbi i pomoći migrantima, te su također predstavljene dosadašnje aktivnosti i budiući planovi podrške, uključujući i onu domaćem stanovništvi. Također pozitivna iskustva u suradnji sa Crvenim križom Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća iznio je i gosp. Mitkovski ispred IOM-a.
Nakon višesatne rasprave usvojene su slijedeće odluke, informacije, memorandumi:
- Usvojena informacija o aktivnostima DCK BiH vezanim za migrantsku krizu;
a) Realizacija DREF-a (Hitnog fonda za humanitarnu pomoć od strane MFDCK/CP i plan narednih aktivnosti;
b) Podrška strukturi DCK BiH;
c) Informacija o Ugovoru o projektu sa Švicarskim Crvenim križom “Migranti u Bosni i Hercegovini”;
d) Informacija o donaciji Hrvatskog Crvenog križa;
e) Informacija o donaciji Italijanskog Crvenog križa:
- Primljena k znanju informacija o financijskom stanju DCK BiH;
- Primljena k znanju informacija o aktivnostima na obnovi zgrade DCK BiH u Sarajevu – Nacionalnog spomenika;
- Primljena k znanju Informacija o realizaciji projekta “Zdravlje i starenje” i Informacija o aktivnostima iz oblasti međunarodne suradnje;
- Usvojen prijedlog Memoranduma o razumjevanju između DCK BiH i Italijanskog Crvenog križa,
- Usvojen Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za članove Crvenog križa/krsta kojima se pruža pomoć i njega u kući;
- Usvojena Odluka o imenovanju Upravnog odbora Projektnog ugovora “Izgradnja institucionalne pripremljenosti DCK BiH u oblasti pripreme i odgovora na katastrofe 2018-2020 u Bosni i Hercegovini i imenovano natječajno/konkursno povjerenstvo/komisija za izbor koordinatora Projekta.