sef sektora meunarodnog komiteta crvenog kria 2

Šef sektora Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) za saradnju i koordinaciju sa članicama Pokreta CK i CP za Europu i Centralnu Aziju g-đa Sophie Marie Goyet Čelebić je u periodu od 19-20.06.2017. godine posjetila strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH).

Opširnije...