U okviru imlementacije projekta „Podrška Društvu Crvenog krsta/križa BiH za aktivnosti kretanja stanovništva u Bosni i Hercegovini“ finansiranog od strane Njemačkog Crvenog krsta/križa nabavljena su tri terenska vozila za Mobilne timove DCKBiH u Bihaću, Ključu i Tuzli. Pored terenskih vozila kroz

Opširnije...

Na poziv rukovodstva Regionalne kancelarije MFDCKiCP za Evropu, u periodu od 27-30.10.2019. godine delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u sastavu generalni sekretar mr Rajko Lazić, koordinator Hitnog apela gosp. Aleksandar Panić i koordinator za međunarodnu

Opširnije...

Dana 27.09. 2019.godine g-din Robert Markt, član Upravnog odbora Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca posjetio je Crveni križ Unsko-Sanskog kantona i Crveni križ Grada Bihaća. Tom prilikom sastao se sa g-dinom Huseinom Kličićem, predsjednikom DCKBiH sa kojim

Opširnije...

Društvo Crvenog krsta/križa BiH (DCKBiH) u saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske (CKRS) i Crvenim križom Federacije BiH (CKFBiH) u periodu od 21-25.08.2019.godine u hotelu Level Up na Trebeviću organizovalo je drugi Kamp mladih DCKBiH. Kamp je realizovan uz finansijsku podršku Međunarodnog

Opširnije...

U periodu od 03-06.07.2019. godine delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u sastavu predsjednik gosp. Husein Kličić, generalni sekretar mr Rajko Lazić, generalni sekretar CKRS gosp. Đoko Mihajlović, generalni sekretar CK FBiH gosp. Namik Hodžić i koordinator za

Opširnije...