Antun Mikić – član Predsjedništva Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

 Antun (Martin) Mikić, rođ. 25.09.1955. u selu Matići, općina Orašje. Osnovnu školu završio u Tolisi, gimnaziju u Orašju.
1979. god. u Novom Sadu diplomirao na Filozofskom fakultetu Ruski jezik i književnost. Uposlio se 1980. u Gimnaziji Tuzla kao
profesor do 1988., zatim u Zagrebu do 1994. god. Od 1995. u BiH u profesionalnoj vojsci do 2004. Od 2008 do 2012. na izbornoj dužnosti
Predsjednika općinskog vijeća Orašje. Od 2015. do danas na poziciji ravnatelja Centra za socijalni rad Orašje, te na dužnosti Predsjednika
Skupštine Crvenog križa općine Orašje pri čemu je ostvarena plodonosna suradnja.