Milojko Grujičić, Potpredsjednik Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

  • Rođen 16.07 1959 u Krupnju,
  • Osnovnu školu završio u rodnom mjestu,srednju VTŠ u Zagrebu,
  • Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Fakultetu za Uslužni biznis u Novom Sadu.
  • U proteklom periodu bio sam zaposlen u JNA i u jednom periodu radio u Libiji,zatim sam svoje radno angažovanje nastavio kao delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, potom Fonomedik Banja luka, nakon toga kao savjetnik ministra rada i boračko invaliske zaštite.
  • Sada sam savjetnik ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.
  • Bio sam član više upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća.
  • Humanitarnim radom se bavim još od srednje škole.
  • Član sam Crvenog krsta aktivno učestvujem u organizaciji Crvenog krtsa Republike Srpske.
  • Za podpredsednika DKCK BiH izabran sam 2018.godine.